Darbo užmokestis

Vykdant LR 2009 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr.312 skelbiame duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį:

Pareigybės pavadinimas Pagrindinis atlyginimas
Direktorius 1861,80 Eur
Direktoriaus pavaduotojai 1748,57 Eur
Vyr. buhalteris 1679,94 Eur
Referentė 679,12 Eur
Vyresn. buhalteris 747,66 Eur
Buhalteris-kasininkas 683,85 Eur
Vyr. administratorė 694,60 Eur
Kambarinė 383,92 Eur
Inžinierius pastatų eksploatacijai 755,53 Eur
Reikalų tvarkytoja 614,49 Eur
Ūkio dalies vedėjas- energetikas 765,80 Eur
Pagalbinis darbininkas 441,48 Eur
Vairuotojas 736,25 Eur
Teritorijos tvarkytojas 380,33 Eur
Gamybos vedėja 789,87 Eur
Virėja 509,83 Eur
Barmenė 509,83 Eur
Padavėja 456,72 Eur
Indų plovėja 372,66 Eur
Patalpų tvarkytoja 335,97 Eur
Gydytojas 946,16 Eur
Skyriaus vedėjas 1450,00 Eur
Bud. gydytojas 630,00 Eur
Kineziterapeutas 490,39 Eur
BP slaugytoja 505,00 Eur
Masažuotojas 505,00 Eur
Sanitarė 401,66 Eur
Slaugos administratorė 621,56 Eur
Ergoterapeutė 490,39 Eur
Medicinos statistė 553,33 Eur

Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ iki 1990 m. dirbusių asmenų dokumentai saugomi Lietuvos Ypatingajame archyve, o nuo 1991 m. dirbusių asmenų dokumentai saugomi VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ archyve.

Viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina vidaus reikalų ministerija arba vidaus reikalų ministerija kartu su turto valdymo ir ūkio departamentu prie vidaus reikalų ministerijos, veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis 2017 metais.

Eil.Nr. Viešosios įstaigos veiklos rezultatų vertinimo rodiklio pavadinimas Rodiklio dydis Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis nuo nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies %
1. Pajamų ir išlaidų balansas per kalendorinius metus  Teigiamas iki 20
2. Teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų (buvusių pareigūnų),pasinaudojusių sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugomis, gydymo lovasienių skaičius ne mažiau kaip 695 iki 10
3. Vidaus reikalų sistemos darbuotojų ir kitų poilsio, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų gavėjų skaičiaus santykis, procentais ne mažiau kaip 20 iki 10
4. Vidaus reikalų sistemos darbuotojų, pasinaudojusių poilsio paslaugomis, skaičius ne mažiau kaip 450 iki 10

Rezervuokite dabar. Susisiekite jau šiandien!

Jūs jau žinote apie mus, tad leiskite padėti Jums. Mūsų tikslas užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir gydymą.

Rezervuokite dabar

Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas"

Adresas: Žvejų g. 1, LT-00137 Palanga
Įmonės kodas: 188713890
PVM mokėtojo kodas: LT887138917
Bankas: DNB bankas
Sąskaitos Nr.: LT364010041800363675