Projektai

Projektai

Inovatyvių psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione

 

2018 metų pradžioje VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ parengė projektą „Inovatyvių psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione“. 2018 m. gruodžio 13-14 d. Palmininkuose (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) vyko 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per seną programos 3-asis Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis, kurio metu projektui buvo skirtas finansavimas.

2019 m. liepos 15 d. Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ direktorius pasirašė projekto finansavimo sutartį ir kartu su partneriais Valstybine biudžetine sveikatos priežiūros įstaiga „Kaliningrado srities vaikų regioninė ligoninė“ (Rusija) ir VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centru pradėjo jį įgyvendinti.

Projekto Nr. LT-RU-1-024

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-16 – 2021-07-15

Projekto tikslas: pagerinti psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos prieinamumą ir kokybę pažeidžiamoms gyventojų grupėms pasienio regione.

Projekto įgyvendinimo metu Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“:

  1. Pritaikys poilsio ir reabilitacijos centro infrastruktūrą neįgaliesiems su vežimėliais. Bus suremontuotos 3 gyvenamosios patalpos  ir pritaikytos neįgaliesiems su vežimėliais, bei remontuojamos 3 patalpos pritaikant jas inovatyvių reabilitacijos procedūrų teikimui: hidroterapijai, fizinei reabilitacijai, psichosocialinei reabilitacijai.
  2. Įsigis baldus ir inovatyvią reabilitacijos įrangą individualiai ir grupinei psichologinei terapijai, fizinei reabilitacijai, hidroterapijai, bei kitą medicininę įrangą.
  3. Parengs metodiką „Sensorinė judesio metodika suaugusiems asmenims“.
  4. Apmokys 40 darbuotojų.
  5. Dalyvaus pažintinėje mokomojoje išvykoje pas projekto partnerius Kaliningrade.
  6. Suorganizuos baigiamąją mokslinę konferenciją Palangoje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 434.671,46 EUR, iš jų – Programos finansavimas –391.204,31 EUR. VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ numatytas finansavimas sudaro 250.965,09 EUR.

Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/
„EuropeAid“ interneto svetainė https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-12-03 Įvyko projekto partnerių susitikimas

            2020 m. gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu susitiko visi projekto partneriai. Susitikimo metu buvo aptartos jau įgyvendintos veiklos, pristatyti pasiekti rezultatai. Daugiausiai diskusijų sulaukė problemų, sukeltų Covid-19 situacijos, sprendimų paieška. Buvo diskutuojama kaip projekte numatytas veiklas būtų galima įgyvendinti pasitelkiant IT sprendimus ar keičiant jas į kitas, tačiau pasiekiant visus projekte numatytus rezultatus.

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-11 Prasidėjo projekto dalyvių mokymai

               VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” ir toliau sėkmingai įgyvendina projekte numatytas veiklas. Rudens laikotarpiu buvo suorganizuoti 4 mokymai įstaigos darbuotojams. Pirmieji mokytis pradėjo 4 kineziterapijos specialistai, kurie dalyvavo 3 dienų mokymuose „Judėjimo sistemos sutrikimų gydymas NEURAC metodu“. 12 darbuotojų išklausė mokymus tema „Konfliktų prevencija, teigiama įtaka pacientų paslaugų teikimui“, o 9 specialistai mokėsi tema „Profesionali komunikacija ir komandinis bendradarbiavimas“. Lapkričio 20, 21 ir 22 dienomis 4 kineziterapeutai gilino žinias „Judėjimo sistemos sutrikimų gydymo NEURAC2 metodu“ mokymuose. Iš viso buvo apmokyti 29 darbuotojai.

   

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-11 Projekto partnerių užsakymu parengta metodika neįgalių vaikų reabilitacijai vaikų ligoninėje

           Projekto metu projekto partneris Valstybinė biudžetinė sveikatos apsaugos įstaiga „Kaliningrado srities vaikų ligoninė“ įsigijo naujausią reabilitacijos įrangą bei įsirengė sensorinės integracijos kambarį vaikams. Siekiant, kad specialistai teiktų paslaugas naujai įrengtame kabinete kokybiškai buvo parengta metodika „Neįgalių vaikų reabilitacijos galimybės Kaliningrado srities vaikų ligoninės sąlygomis“. Metodiką parengė Federalinė valstybinė autonominė aukštojo mokslo įstaiga „Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas“. Ši metodika yra viešai prieinama projekto partnerių svetainėse lietuvių ir rusų kalbomis.

Metodika lietuvių kalba

Metodika rusų kalba

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-08-18 Baigta rengti sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei

              VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ užsakymu parengta „Sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei“. Ši metodika aptaria stiprų stresą išgyvenančios pažeidžiamos visuomenės grupės sensorinės integracijos metodą, kaip vieną integralių streso įveikos ir gerovės užtikrinimo būdų. Metodikos tikslinė grupė – statutiniai pareigūnai ir onkologiniai pacientai, kuriuos galima apibrėžti kaip pažeidžiamą grupę. Tikėtina, kad ši metodika paskatins konvencinę mediciną orientuotis į integralumą ir atitinkamai papildyti paslaugų turinį. Sunkioje psichosocialinėje ar fizinio negalavimo situacijoje atsidūręs žmogus yra vienas, paveikiamas ir jo socialinis tinklas: pažeidžiama, emociškai palūžta šeima, artimieji. Tad medicina turėtų ypač akcentuoti psichosocialinius aspektus. Ši metodika apima tik didžiulį stresą išgyvenančių pacientų pagalbos aspektus, bet vienareikšmiškai akcentuotina, kad pagalba būtina dar esant ankstyvajai streso simptomatikai, nes tada ji bus veiksmingesnė, neleis atsirasti ūminei stresinei būklei, bus orientuota į sveikatos tausojimą, vėliau – į jos stiprinimą.

Metodika lietuvių kalba

Metodika rusų kalba

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-07-15 Baigiami įrengti psichinei ir fizinei reabilitacijai skirti kabinetai

           Per pirmus projekto įgyvendinimo metus baigiamos įgyvendinti pagrindinės projekto veiklos. Įsigyta nemažai inovatyvios reabilitacijos įrangos (šviesos terapijai skirta įranga, REDCORD terapijos įranga ir pan.), baigiami įrengti psichinės ir fizinės reabilitacijos kabinetai. Visiškai įrengtas hidroterapijos kabinetas, taip pat trys neįgaliesiems skirtos gyvenamosios patalpos. Jaukiais baldais apstatyti individualios ir grupinės terapijos kabinetai.

  

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-05-19 Baigiama rengti „Sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusiųjų asmenų grupei“

               Praėjusių metų pabaigoje su VšĮ „Švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centru“ buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis „Sensorinės judesio metodikos pažeidžiamai suaugusiųjų asmenų grupei“ parengti. Praėjus beveik 5 mėnesiams mokslininkai pateikė galutinį metodikos projektą susipažinimui. Ši metodika aptaria stiprų stresą išgyvenančios pažeidžiamos visuomenės grupės sensorinės integracijos metodą, kaip vieną integralių streso įveikos ir gerovės užtikrinimo būdų. Metodikos tikslinė grupė – statutiniai pareigūnai ir onkologiniai pacientai, kuriuos galima apibrėžti kaip pažeidžiamą grupę. Tikėtina, kad ši metodika paskatins konvencinę mediciną orientuotis į integralumą ir atitinkamai papildyti paslaugų turinį. Sunkioje psichosocialinėje ar fizinio negalavimo situacijoje atsidūręs žmogus yra vienas, paveikiamas ir jo socialinis tinklas: pažeidžiama, emociškai palūžta šeima, artimieji. Tad medicina turėtų ypač akcentuoti psichosocialinius aspektus. Ši metodika apima tik didžiulį stresą išgyvenančių pacientų pagalbos aspektus, bet vienareikšmiškai akcentuotina, kad pagalba būtina dar esant ankstyvajai streso simptomatikai, nes tada ji bus veiksmingesnė, neleis atsirasti ūminei stresinei būklei, bus orientuota į sveikatos tausojimą, vėliau – į jos stiprinimą. Metodikoje mokslininkai padbėžia, kad reikėtų atminti PSO rekomendaciją – orientuotis į holistinę žmogaus sveikatą, jo gerovę pacientams teikiant saugius ir integralius paslaugų ir produktų paketus.

Metodika bus išversta į rusų kalbą, specialistams ji bus prieinama projekto partnerių interneto svetainėse.

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-03-16 Poilsio ir reabilitacijos centre baigti patalpų remonto darbai

             Pirmąjį pavasario mėnesį UAB „Rangova“ statybininkai baigė remonto darbus poilsio ir reabilitacijos centre. Suremontuotos ir pritaikytos neįgaliesiems trys gyvenamosios patalpos. Taip pat baigti remontuoti trys pacientų fizinei bei psichologinei reabilitacijai skirti kabinetai. Iš karto po remonto darbų startuoja šių patalpų įrengimo veiklos.

             

_____________________________________________________________________________________________________________

2019-11-22 Marijampolėje įvyko praktinis informacinis seminaras

             2019 m. lapkričio 22 d. projekto vadovas Arūnas Merkelis ir projekto finansininkė Irena Pauliuvienė dalyvavo 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato organizuotame informaciniame seminare Marijampolėje. Projekto vadovams ir finansininkams iš Lietuvos ir Rusijos buvo pristatyti projekto viešinimo ir komunikacijos, ataskaitų teikimo reikalavimai, diskutuota biudžeto ir finansų tinkamumo temos.

_____________________________________________________________________________________________________________

2019-11-18 Poilsio ir reabilitacijos centre prasidėjo remonto darbai

                  Siekiant padidinti poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ teikiamų reabilitacijos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, trijų sanatorijos gyvenamų patalpų, skirtų neįgaliesiems su vežimėliais, remonto darbai jau prasidėjo. Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotos ne tik minėtos, bet ir dar 3 patalpos – jos bus pritaikytos inovatyvioms reabilitacijos procedūroms teikti. Remonto darbus atlieka viešo pirkimo konkursą rangos darbams atlikti laimėjusi UAB „Rangova“.

                

_____________________________________________________________________________________________________________

Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas”
Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje

                                                               

               VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” kartu su partneriais Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu ir Liepojos ligonine „Piejūras“ (Latvija) įgyvendina projektą „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445).

              Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014-2020 programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 689.991,90 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 586.493,11 EUR. VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas”  numatytas finansavimas sudaro 153.435,20 EUR.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvų metodą ir infrastruktūrą, skirtą socialinei įtraukčiai didinti.

                Įgyvendinant projektą visi projekto partneriai įkurs sensorinius sodus. Sensoriniai sodai taps inovatyvia žaliąja erdve visų amžiaus grupių žmonėms, turintiems įvairių sveikatos sutrikimų. Sensorinio sodo dizainas bus pagrįstas septyniais žmogaus pojūčiais. Tinkamai atrinkti augalai ir jų grupės sensoriniuose soduose užtikrins šių pojūčių stimuliavimą arba jų slopinimą. Sensoriniai sodai bus sukurti pagal universalaus dizaino principus, kurie tinka visoms socialiai pažeidžiamoms grupėms. Mokslininkai pabrėžia daugialypį teigiamą terapijų, taikomų sensoriniuose soduose, poveikį. Terapinės veiklos sensoriniuose soduose prisideda prie pažeidžiamų grupių socialinės įtraukties didinimo bei psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo: lengvina emocinę būseną, mažina streso poveikį, stiprina gebėjimą būti „čia ir dabar“, didina dėmesingumą ir mažina depresijos bei socialiai aktyvias apraiškas, palaiko kognityvines funkcijas, prisideda prie greitesnio pacientų gijimo. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nauja ir inovatyvi socialinės integracijos skatinimo per veiklas sensoriniuose soduose, įtraukiant įvairaus amžiaus ir įvairių negalių asmenų grupes, metodika lietuvių ir latvių kalbomis. Visų projekto partnerių teritorijose įkurtuose sensoriniuose soduose bus organizuojami teoriniai ir praktiniai mokymai. Iš viso bus apmokyti 254 asmenys. Viso projekto įgyvendinimo metu projekto partneriai užtikrins gerosios praktikos sklaidą.

               Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuorodos: www.latlit.eu  www.europa.eu

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-02 Pirmasis projekto komandos darbinis susitikimas Palangoje

                2020 m. rugsėjo 2 d. Palangoje įvyko pirmasis projekto „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445) partnerių darbinis susitikimas. Susitikime dalyvavo 10 projekto partnerių institucijų darbuotojų. Pirmojo darbinio susitikimo metu buvo išrinkta projekto įgyvendinimo komanda ir patvirtintas projekto komunikacijos planas, aptartos veiklos ir jų įgyvendinimo grafikas.

                     

                                                                                

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-07-08 Pasirašyta tarptautinio projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

                   2020 m. liepos 8 d. VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” Liepojoje pasirašė tarptautinio projekto „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445) įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį. Ją parašais patvirtino Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vadovas Sigitas Jurčys ir Liepojos ligoninės „Piejūras“ valdybos pirmininkas Artūrs Berzinš.

Įgyvendinant projektą, partneriai per dvejus metus savo įstaigų teritorijose įrengs Sensorinius sodus, apmokys darbuotojus, dalinsis sėkminga patirtimi.

           

_____________________________________________________________________________________________________________

Rezervuokite dabar. Susisiekite jau šiandien!

Jūs jau žinote apie mus, tad leiskite padėti Jums. Mūsų tikslas užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir gydymą.

Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas"

Adresas: Žvejų g. 1, LT-00137 Palanga
Įmonės kodas: 188713890
PVM mokėtojo kodas: LT887138917
Bankas: Luminor
Sąskaitos Nr.: LT364010041800363675

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.

Uždaryti