Projektai

Projektai

Inovatyvių psichosocialinės reabilitacijos metodų pažeidžiamiems žmonėms diegimas, siekiant įveikti stresą ir pagerinti jų socialinę įtraukti

                                                               

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” kartu su partneriais Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu ir Liepojos ligonine „Piejūras“ (Latvija) pradeda įgyvendinti projektą „Inovatyvių psichosocialinės reabilitacijos metodų pažeidžiamiems žmonėms diegimas, siekiant įveikti stresą ir pagerinti jų socialinę įtrauktį“ (INO INCLUSION, Nr. LL-00120).

Bendra tarptautinio projekto vertė – 466.812,09 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 373.449,65 EUR. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” skirtas finansavimas – 118.782,57 EUR. Projektas finansuojams iš 2021-2027 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

Projekto tikslas – sukurti integruotas psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos priemones, sprendžiančias su klimato kaita susijusius iššūkius, siekiant geresnės pažeidžiamų grupių socialinės įtraukties Kuržemės (Latvija) ir Klaipėdos (Lietuva) regionuose.

Projekto partneriai sukurs naujas priemones Baltijos jūros pajūryje, skirtas mažinti pažeidžiamų žmonių stresą, bei didinti visuomenės žinių ir sąmoningumo lygį šia tema. Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” parengs ir įdiegs miško pajautos programą, įrengs druskų kambarį, kuris sudarys sąlygas teikti haloterapiją. Taip pat bus įrengtas modernus keltuvas šalia salės, į kurią pacientai su negalia labai sunkiai patekdavo. Įrengus modernų keltuvą salėje bus pradėtos teikti grupinės kineziterapijos paslaugos didesnei nei 10 pacientų gruopei. Liepojiškiai partneriai ligoninėje sukurs ir įdiegs kalbos ir kalbėjimo terapiją. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne bus įrengtas sensorinis daržas autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams, kuriame bus pradėta teikti darbo terapija. Taip pat projekto partnerių sveikatos specialistams bus suorganizuoti mokymai, profesinės apskrito stalo diskusijos.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuoroda: www.latlit.eu

_____________________________________________________________________________________________________________

2024-04-10 Pasirašyta tarptautinio projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” kartu su partneriais Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu ir Liepojos ligonine „Piejūras“ (Latvija) pradeda įgyvendinti projektą „Inovatyvių psichosocialinės reabilitacijos metodų pažeidžiamiems žmonėms diegimas, siekiant įveikti stresą ir pagerinti jų socialinę integraciją“.

Projekto įgyvendinimo pradžią įamžino pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ją parašais patvirtino VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Darius Steponkus, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vadovas Sigitas Jurčys ir Liepojos ligoninės „Piejūras“ valdybos pirmininkas Artūrs Berzinš.

Susitikimo metu projekto partneriai aptarė būsimas veiklas ir rezultatus. Susitarta dėl pirmojo projekto komandos darbinio susitikimo laiko.

       

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Naujas požiūris į sėkmingą pažeidžiamų grupių reabilitaciją

             

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” kartu su partneriu iš Latvijos socialiniu rūpybos centru „Kur žemė“ pradeda įgyvendinti projektą „Naujas požiūris į sėkmingą pažeidžiamų grupių reabilitaciją“ (INO REHAB, Nr. LL-00121).

Bendra tarptautinio projekto vertė – 493.829,35 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 395.063,47 EUR. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas „Pušynas” skirtas finansavimas – 175.747,59 EUR. Projektas finansuojamas iš 2021-2027 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvias paramos priemones, pagrįstas socialinių įgūdžių ugdymu, siekiant sėkmingai įtraukti pažeidžiamas grupes į visuomenę.

Šis projektas teiks naujus sprendimus. Projekto partnerių darbuotojai išmoks kaip praktikoje taikyti projekto metu mokslininkų parengtą savarankiškos sensorinės reabilitacijos metodą. Siekiant kokybiškai įdiegti šį metodą Palangoje bus sukurtos trys savarankiškos reabilitacijos vietos („sensorinės salelės“) su specialia fizinės reabilitacijos ir ergoterapine įranga, vietoj senojo lifto bus įrengtas naujas ir modernus liftas, pirmojo aukšto koridoriuje bus įrengti porankiai su Brailio raštu silpnaregiams.

Nuoroda: www.latlit.eu

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

_____________________________________________________________________________________________________________

2024-04-22 Pasirašyta tarptautinio projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

2024 m. balandžio 22 d. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktorius Darius Steponkus su Latvijos socialinės rūpybos centro „Kuržemė“ direktoriumi Visvaldžiu Gūtmaniu Klaipėdoje pasirašė tarptautinio projekto „Naujas požiūris į sėkmingą pažeidžiamų grupių reabilitaciją“ (INO REHAB, Nr. LL-00121) įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį. Projektas bus įgyvendinamas VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filiale „Pušynas“.

Oficialaus susitikimo metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo detales, planuojamus pasiekti rezultatus. Susitarta dėl pirmojo projekto komandos darbinio susitikimo laiko.

_____________________________________________________________________________________________________________

Inovatyvių psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione

2018 metų pradžioje VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ parengė projektą „Inovatyvių psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio regione“. 2018 m. gruodžio 13-14 d. Palmininkuose (Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) vyko 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per seną programos 3-asis Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis, kurio metu projektui buvo skirtas finansavimas.

2019 m. liepos 15 d. Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ direktorius pasirašė projekto finansavimo sutartį ir kartu su partneriais Valstybine biudžetine sveikatos priežiūros įstaiga „Kaliningrado srities vaikų regioninė ligoninė“ (Rusija) ir VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centru pradėjo jį įgyvendinti.

Projekto finansavimo sutarties Nr.: 1S-246

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-16 – 2021-07-15

Projekto tikslas: pagerinti psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos prieinamumą ir kokybę pažeidžiamoms gyventojų grupėms pasienio regione.

Projekto įgyvendinimo metu Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“:

  1. Pritaikys poilsio ir reabilitacijos centro infrastruktūrą neįgaliesiems su vežimėliais. Bus suremontuotos 3 gyvenamosios patalpos  ir pritaikytos neįgaliesiems su vežimėliais, bei remontuojamos 3 patalpos pritaikant jas inovatyvių reabilitacijos procedūrų teikimui: hidroterapijai, fizinei reabilitacijai, psichosocialinei reabilitacijai.
  2. Įsigis baldus ir inovatyvią reabilitacijos įrangą individualiai ir grupinei psichologinei terapijai, fizinei reabilitacijai, hidroterapijai, bei kitą medicininę įrangą.
  3. Parengs metodiką „Sensorinė judesio metodika suaugusiems asmenims“.
  4. Apmokys 40 darbuotojų.
  5. Dalyvaus pažintinėje mokomojoje išvykoje pas projekto partnerius Kaliningrade.
  6. Suorganizuos baigiamąją mokslinę konferenciją Palangoje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 434.671,46 EUR, iš jų – Programos finansavimas –391.204,31 EUR. VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ numatytas finansavimas sudaro 250.965,09 EUR.

Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ LR Vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/
„EuropeAid“ interneto svetainė https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-07-15   Nuotolinė konferencija „Sėkmingas tarpsieninis bendradarbiavimas vaikų ir suaugusių, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms, reabilitacijoje Covid-19 pandemijos metu“

           2021.07.02 Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ suorganizavo nuotolinę tarptautinę konferenciją Conference „Sėkmingas tarpsieninis bendradarbiavimas vaikų ir suaugusių, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms, reabilitacijoje Covid-19 pandemijos metu“.
           Konferencijos metu dalyviai turėjo unikalią galimybę išklausyti pranešimus vaikų medicininės reabilitacijos aspektų, taikant psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos metodus, tema, neurofizinių ir psichosomatinių sutrikimų profilaktikos ir reabilitacijos Covid-19 pandemijos metu tema ir t.t.
           Pranešimus skaitė garsūs Lietuvos ir Rusijos mokslininkai, reabilitacijos specialistai  – prof. dr. Albertas Skurvydas, Prof. dr. Dainius Pūras, Doc. dr. Indrė Dirgėlienė, Doc. dr. Brigita Zachovajevienė, Prof. dr. Igor Vasilyevich Revenchuk.
           Konferencija buvo verčiama į lietuvių ir rusų kalbas.
           Daugiau nei 82 dalyviai klausė pranešimų (170 buvo prisiregistravę). Dalyviai buvo iš Latvijos (1), Lietuvos (81), Rusijos Federacijos (82), Baltarusijos (1), Udmurtijos Respublikos (2), Dagestano  (2) ir kitų šalių.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

2021-06-25 Įstaigos darbuotojai dalyvavo mokymuose

              Birželio mėnesį poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ suorganizavo du mokymus įstaigos darbuotojams. Pirmuosiuose 5 valandų trukmės mokymuose „Streso ir konfliktų valdymas“  dalyvavo 17 darbuotojų: gydytojai, slaugytojos, administracijos darbuotojai. Juos vedė UAB „Talentų namai“ psichologė ir personalo ugdymo trenerė Vega Dikčienė. 2021.06.23 mokymuose tema „Sensorinė integracija: pagrindiniai principai ir praktinis įgyvendinimas“ dalyvavo 15 specialistų. Mokymai buvo pravesti Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre. Mokymų dalyviai buvo supažindinti su sensorinės integracijos metodu, praktiškai pristatytos reabilitacijos priemonės. Mokymų dalyviams didžiausią įspūdį paliko delfinai ir suteikta galimybė juos paglostyti.

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-12-03 Įvyko projekto partnerių susitikimas

            2020 m. gruodžio 3 d. nuotoliniu būdu susitiko visi projekto partneriai. Susitikimo metu buvo aptartos jau įgyvendintos veiklos, pristatyti pasiekti rezultatai. Daugiausiai diskusijų sulaukė problemų, sukeltų Covid-19 situacijos, sprendimų paieška. Buvo diskutuojama kaip projekte numatytas veiklas būtų galima įgyvendinti pasitelkiant IT sprendimus ar keičiant jas į kitas, tačiau pasiekiant visus projekte numatytus rezultatus.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-11 Prasidėjo projekto dalyvių mokymai

               VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” ir toliau sėkmingai įgyvendina projekte numatytas veiklas. Rudens laikotarpiu buvo suorganizuoti 4 mokymai įstaigos darbuotojams. Pirmieji mokytis pradėjo 4 kineziterapijos specialistai, kurie dalyvavo 3 dienų mokymuose „Judėjimo sistemos sutrikimų gydymas NEURAC metodu“. 12 darbuotojų išklausė mokymus tema „Konfliktų prevencija, teigiama įtaka pacientų paslaugų teikimui“, o 9 specialistai mokėsi tema „Profesionali komunikacija ir komandinis bendradarbiavimas“. Lapkričio 20, 21 ir 22 dienomis 4 kineziterapeutai gilino žinias „Judėjimo sistemos sutrikimų gydymo NEURAC2 metodu“ mokymuose. Iš viso buvo apmokyti 29 darbuotojai.

   

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-11 Projekto partnerių užsakymu parengta metodika neįgalių vaikų reabilitacijai vaikų ligoninėje

           Projekto metu projekto partneris Valstybinė biudžetinė sveikatos apsaugos įstaiga „Kaliningrado srities vaikų ligoninė“ įsigijo naujausią reabilitacijos įrangą bei įsirengė sensorinės integracijos kambarį vaikams. Siekiant, kad specialistai teiktų paslaugas naujai įrengtame kabinete kokybiškai buvo parengta metodika „Neįgalių vaikų reabilitacijos galimybės Kaliningrado srities vaikų ligoninės sąlygomis“. Metodiką parengė Federalinė valstybinė autonominė aukštojo mokslo įstaiga „Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas“. Ši metodika yra viešai prieinama projekto partnerių svetainėse lietuvių ir rusų kalbomis.

Metodika lietuvių kalba

Metodika rusų kalba

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-08-18 Baigta rengti sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei

              VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ užsakymu parengta „Sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusių asmenų grupei“. Ši metodika aptaria stiprų stresą išgyvenančios pažeidžiamos visuomenės grupės sensorinės integracijos metodą, kaip vieną integralių streso įveikos ir gerovės užtikrinimo būdų. Metodikos tikslinė grupė – statutiniai pareigūnai ir onkologiniai pacientai, kuriuos galima apibrėžti kaip pažeidžiamą grupę. Tikėtina, kad ši metodika paskatins konvencinę mediciną orientuotis į integralumą ir atitinkamai papildyti paslaugų turinį. Sunkioje psichosocialinėje ar fizinio negalavimo situacijoje atsidūręs žmogus yra vienas, paveikiamas ir jo socialinis tinklas: pažeidžiama, emociškai palūžta šeima, artimieji. Tad medicina turėtų ypač akcentuoti psichosocialinius aspektus. Ši metodika apima tik didžiulį stresą išgyvenančių pacientų pagalbos aspektus, bet vienareikšmiškai akcentuotina, kad pagalba būtina dar esant ankstyvajai streso simptomatikai, nes tada ji bus veiksmingesnė, neleis atsirasti ūminei stresinei būklei, bus orientuota į sveikatos tausojimą, vėliau – į jos stiprinimą.

Metodika lietuvių kalba

Metodika rusų kalba

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-07-15 Baigiami įrengti psichinei ir fizinei reabilitacijai skirti kabinetai

           Per pirmus projekto įgyvendinimo metus baigiamos įgyvendinti pagrindinės projekto veiklos. Įsigyta nemažai inovatyvios reabilitacijos įrangos (šviesos terapijai skirta įranga, REDCORD terapijos įranga ir pan.), baigiami įrengti psichinės ir fizinės reabilitacijos kabinetai. Visiškai įrengtas hidroterapijos kabinetas, taip pat trys neįgaliesiems skirtos gyvenamosios patalpos. Jaukiais baldais apstatyti individualios ir grupinės terapijos kabinetai.

  

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-05-19 Baigiama rengti „Sensorinė judesio metodika pažeidžiamai suaugusiųjų asmenų grupei“

               Praėjusių metų pabaigoje su VšĮ „Švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centru“ buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis „Sensorinės judesio metodikos pažeidžiamai suaugusiųjų asmenų grupei“ parengti. Praėjus beveik 5 mėnesiams mokslininkai pateikė galutinį metodikos projektą susipažinimui. Ši metodika aptaria stiprų stresą išgyvenančios pažeidžiamos visuomenės grupės sensorinės integracijos metodą, kaip vieną integralių streso įveikos ir gerovės užtikrinimo būdų. Metodikos tikslinė grupė – statutiniai pareigūnai ir onkologiniai pacientai, kuriuos galima apibrėžti kaip pažeidžiamą grupę. Tikėtina, kad ši metodika paskatins konvencinę mediciną orientuotis į integralumą ir atitinkamai papildyti paslaugų turinį. Sunkioje psichosocialinėje ar fizinio negalavimo situacijoje atsidūręs žmogus yra vienas, paveikiamas ir jo socialinis tinklas: pažeidžiama, emociškai palūžta šeima, artimieji. Tad medicina turėtų ypač akcentuoti psichosocialinius aspektus. Ši metodika apima tik didžiulį stresą išgyvenančių pacientų pagalbos aspektus, bet vienareikšmiškai akcentuotina, kad pagalba būtina dar esant ankstyvajai streso simptomatikai, nes tada ji bus veiksmingesnė, neleis atsirasti ūminei stresinei būklei, bus orientuota į sveikatos tausojimą, vėliau – į jos stiprinimą. Metodikoje mokslininkai padbėžia, kad reikėtų atminti PSO rekomendaciją – orientuotis į holistinę žmogaus sveikatą, jo gerovę pacientams teikiant saugius ir integralius paslaugų ir produktų paketus.

Metodika bus išversta į rusų kalbą, specialistams ji bus prieinama projekto partnerių interneto svetainėse.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-03-16 Poilsio ir reabilitacijos centre baigti patalpų remonto darbai

             Pirmąjį pavasario mėnesį UAB „Rangova“ statybininkai baigė remonto darbus poilsio ir reabilitacijos centre. Suremontuotos ir pritaikytos neįgaliesiems trys gyvenamosios patalpos. Taip pat baigti remontuoti trys pacientų fizinei bei psichologinei reabilitacijai skirti kabinetai. Iš karto po remonto darbų startuoja šių patalpų įrengimo veiklos.

             

_____________________________________________________________________________________________________________

2019-11-22 Marijampolėje įvyko praktinis informacinis seminaras

             2019 m. lapkričio 22 d. projekto vadovas Arūnas Merkelis ir projekto finansininkė Irena Pauliuvienė dalyvavo 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio techninio sekretoriato organizuotame informaciniame seminare Marijampolėje. Projekto vadovams ir finansininkams iš Lietuvos ir Rusijos buvo pristatyti projekto viešinimo ir komunikacijos, ataskaitų teikimo reikalavimai, diskutuota biudžeto ir finansų tinkamumo temos.

_____________________________________________________________________________________________________________

2019-11-18 Poilsio ir reabilitacijos centre prasidėjo remonto darbai

                  Siekiant padidinti poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ teikiamų reabilitacijos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, trijų sanatorijos gyvenamų patalpų, skirtų neįgaliesiems su vežimėliais, remonto darbai jau prasidėjo. Projekto įgyvendinimo metu bus suremontuotos ne tik minėtos, bet ir dar 3 patalpos – jos bus pritaikytos inovatyvioms reabilitacijos procedūroms teikti. Remonto darbus atlieka viešo pirkimo konkursą rangos darbams atlikti laimėjusi UAB „Rangova“.

                

_____________________________________________________________________________________________________________

Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas”

            VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“  metų pradžioje taps elektrą gaminančiu vartotoju. Yra planuojama pasigaminti 55033 kWh/metus. Tokia galimybė atsiras poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ parengus ir šiuo metu įgyvendinant projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ bei ant centro stogo įrengus 2 saulės elektrines su 166 saulės elektrinės moduliais.
            Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2021 metų pradžioje patvirtino paraišką ir poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ skyrė 56 534,40 eurų subsidiją (80 proc. nuo visos projekto vertės) iš Klimato kaitos programos lėšų. 2021 metais poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ sėkmingai įvykdė viešuosius pirkimus, kurių dėka visos saulės elektrinės įrangos ir įrengimo darbų kaina sumažėjo iki 42 834,00 eurų. Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas“ prie projekto įgyvendinimo turėjo prisidėti 20 proc.

Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje

                                                               

               VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” kartu su partneriais Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynu ir Liepojos ligonine „Piejūras“ (Latvija) įgyvendino projektą „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445).

              Projektas įgyvendintas pagal Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014-2020 programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 689.991,90 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 586.493,11 EUR. VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centrui „Pušynas”  skirtas finansavimas sudarė 153.435,20 EUR.

Projekto tikslas – sukurti inovatyvų metodą ir infrastruktūrą, skirtą socialinei įtraukčiai didinti.

                Įgyvendinus projektą visi projekto partneriai įkurė sensorinius sodus. Sensoriniai sodai tapo inovatyvia žaliąja erdve visų amžiaus grupių žmonėms, turintiems įvairių sveikatos sutrikimų. Sensorinio sodo dizainas pagrįstas septyniais žmogaus pojūčiais. Tinkamai atrinkti augalai ir jų grupės sensoriniuose soduose užtikrina šių pojūčių stimuliavimą arba jų slopinimą. Sensoriniai sodai sukurti pagal universalaus dizaino principus, kurie tinka visoms socialiai pažeidžiamoms grupėms. Mokslininkai pabrėžia daugialypį teigiamą terapijų, taikomų sensoriniuose soduose, poveikį. Terapinės veiklos sensoriniuose soduose prisideda prie pažeidžiamų grupių socialinės įtraukties didinimo bei psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo: lengvina emocinę būseną, mažina streso poveikį, stiprina gebėjimą būti „čia ir dabar“, didina dėmesingumą ir mažina depresijos bei socialiai aktyvias apraiškas, palaiko kognityvines funkcijas, prisideda prie greitesnio pacientų gijimo. Taip pat projekto įgyvendinimo metu sukurta nauja ir inovatyvi socialinės integracijos skatinimo per veiklas sensoriniuose soduose, įtraukiant įvairaus amžiaus ir įvairių negalių asmenų grupes, metodika lietuvių ir latvių kalbomis. Visų projekto partnerių teritorijose įkurtuose sensoriniuose soduose organizuoti teoriniai ir praktiniai mokymai. Iš viso apmokyti daugiau nei 254 asmenys. Viso projekto įgyvendinimo metu projekto partneriai užtikrino gerosios praktikos sklaidą.

               Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas”. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuorodos: www.latlit.eu  www.europa.eu

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-07-28 Tarptautinė nuotolinė konferencija „Socialinė įtrauktis per sensorinius sodus ir natūralius gamtos išteklius“

Š. m. liepos 15 d. VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ bendradarbiaudamas su Klaipėdos universitetu suorganizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją „Socialinė įtrauktis per sensorinius sodus ir natūralius gamtos išteklius“. Tarptautinę konferenciją nuolat stebėjo daugiau nei 150 dalyvių.                                                                                                                                                                                                                Konferencijos metu pristatyti projekto partnerių pasiekti rezultatai. Vedantys Lietuvos ir Latvijos reabilitacijos srities mokslininkai skaitė mokslinius pranešimus. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išgirsti prof. dr. Alberto Skurvydo, prof. dr. Brigitos Kreivinienės, prof. dr. Giedrės Kavaliauskienės, Mirdzos Paiparės iš Liepojos Universiteto, vaikų psichiatrės Evijos Silinos, kraštovaizdžio architektės dr. Lindos Balodės (Latvijos žemės ūkio universitetas) ir kitų ekspertų pranešimus.                                                                                                                  Konferencijos pranešimai buvo sinchroniškai verčiami į nacionalines kalbas.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Socialinė įtrauktis per sensorinius sodus ir natūralius gamtos išteklius“ įrašas:

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-07-11 Šventės metu atidarytas Sensorinis sodas

Š. m. liepos 7 dieną Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ įvyko Sensorinio sodo atidarymo šventė. Šventės metu svečiai ne tik turėjo galimybę ragauti sveikuoliškus užkandžius, žolelių arbatą, bet ir išbandyti basų pėdų taką, lauko sporto įrenginius, sudalyvauti Klaipėdos Universiteto lektorės Romos Urbonienės vedamoje ekskursijoje po sensorinį sodą. Roma Urbonienė supažindino šventės dalyvius su augalų sensorinėmis savybėmis. Šventės atmosferą pagyvino mimai, profesionalus rylininkas Virginijus Vyšniauskas. Atidarymo šventėje sudalyvavo daugiau nei 50 svečių.

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-06-29 Parengta socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties gerinimo sensoriniame sode metodika

Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties gerinimo sensoriniame sode metodiką parengė dr. Giedrė Kavaliauskienė ir Klaipėdos Universiteto lektorė Roma Urbonienė. Metodika yra išversta į latvių kalbą ir laisvai prieinama šio projekto partnerių interneto svetainėse. Metodikoje aptariama socialinės įtraukties ir atskirties reikšmė, socialiai pažeidžiamos grupės ir jų problemos, sensorinio sodo samprata. Metodika yra puikus įrankis specialistams, kurie dirba su socialiai pažeidžiamais asmenimis. Naudojant Metodikoje aprašomus metodus specialistai gali savarankiškai dirbti sensoriniuose soduose.                                                                                                                                                  Vadovaujantis metodika ekspertės organizavo ir apmokė 12 VšĮ LR VRM poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ specialistų. Specialistai dalyvavo tiek teoriniuose tiek praktiniuose sensorinio sodo metodo taikymo mokymuose.                                                                                Rugpjūčio 28-31 d. Dr. Giedrė Kavaliauskienė pristatė metodiką ir projekto veiklas bei rezultatus 18-ame Pasauliniame ergoterapeutų federacijos kongrese „Profesinė R-evoliucija“ Paryžiuje.

Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties gerinimo sensoriniame sode metodika lietuvių kalba

Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties gerinimo sensoriniame sode metodika latvių kalba

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-05-27 Projekto dalyviai aplankė Delta centro sensorinį sodą Airijoje

Š. m. gegužės 9 -12 dienomis VšĮ LR VRM poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ specialistai sensorinio sodo įrengimui patirties sėmėsi iš Airijoje įrengto ir daugiau nei 10 metų veikiančio Delta centro sensorinio sodo. Specialistams buvo pristatytas sensorinis soda ir jame teikiamos paslaugos. Visas Delta sensorinio sodo išplanavimas yra paremtas sensorika. Sode gausu fontanų, įvairių vandens telkinių, įspūdingų skulptūrų, kuriomis galima ne tik grožėtis, bet ir liesti. Sensorinis sodas sudarytas iš skirtingų sodų, kuriuos projektavo garsūs kraštovaizdžio architektai. Kiekvienas Sensorinio sodo sodas turi savo pavadinimą, kaip „Žaidimų sodas“, „Taikos sodas“, „Skulptūrų sodas“, „Gluosnių sodas“ ir kiti. Lankytojams įėjimas į Sensorinį sodą yra mokamas, įvairius sensorinius sutrikimus turintys asmenys privalo būti lydimi sensoriniame sode, už atskirą mokesti sode galima organizuoti ir švęsti įvairias šventes. Šalia Delta sensorinio sodo veikia Delta socialinis dienos centras, kuris skirtas įvairius psichikos sutrikimus turintiems asmenims nuo 16 metų. Šiame centre jaunuoliai ne tik mokosi pagal specialias programas, bet ir įgyja darbo įgūdžių (maisto gaminimas, medžio apdirbimo darbai, vaistažolių rinkimas ir pan.). Specialistai iš šio pažintinio vizito parsivežė nemažai idėjų, kurios dar bus pritaikytos sensorinio sodo plėtroje.

                                                   

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-04-26 Sensorinis sodas įrengtas ir atviras lankytojų lankymui

Š. m. kovo mėnesio pabaigoje UAB „Vikva“ baigė paskutinius rangos darbus Sensoriniame sode. Po sporto įrengimais išliejo pacientų saugumą užtikrinančią mulčo dangą ir prie įėjimo į sensorinį sodą įrengė informacinį stendą su sensorinio sodo žemėlapiu. UAB „Servema“ pagamino ir visame sensoriniame sode įrengė suoliukus ir šiukšlių dėžes. Ant poilsio aikštelėse įrengtų suoliukų patogiai įsitaisę pacientai ir lankytojai jau gali stebėti įvairių spalvų, formų augalus bei jų viliojamus drugelius, vabzdžius ir įvairius paukščius. Lankytojai į sensorinį sodą patenka pro arką. Šalia jos yra įrengtas skirtingų dangų paviršių basų pėdų takas. Įrengiant sensorinį sodą ypatingas dėmesys skirtas lankytojų saugumui. Takai yra įrengti iš neslidžios dangos ir yra aiškūs, jais lengva vaikščioti pasiremiant lazda, su vaikštyne, judant su vežimėliu. Iš vienos tako pusės įrengti dvigubo aukščio turėklai skirti neįgaliems asmenims. Visame sode yra numatytas akcentinis takų ir augalų apšvietimas. Sensorinio sodo kalvos viršuje pastatyta pavėsinė, kurioje galima ramiai bendrauti ar ilsėsis.

   

       

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-03-25 Sensoriniame sode įrengta lauko sporto įranga ir mažoji architektūra

Viešo pirkimo konkursą laimėjusi įmonė UAB „Fixman“ aktyviojoje sensorinio sodo zonoje baigė įrengti specialiai specialistų atrinktus lauko sporto įrengimus: vingiuotą lygsvaros rąstą, didelį kliūčių ruožą, minimo suolą, pirštų laiptus, balansinį rąstą, banguotą fitneso sienutę, pečių juostos sukamąjį treniruoklį, spyruoklinį lygsvaros treniruoklį. Sensorinio sodo įkūrimo darbų rangovas UAB „Vikva“ po sporto įrengimais išliejo pacientų saugumą užtikrinančią mulčo dangą. Sportuojančių pagyvenusių asmenų kritimo atveju ši danga suminkština kritimą ir mažina susižalojimo riziką. Jau šiandien poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pacientai kartu su įstaigos kineziterapeutais ar ergoterapeutais arba savarankiškai gali atlikti pratimus gryname ore. Norintiems sportuoti savarankiškai padeda šalia lauko sporto įrengimų įrengti informaciniai stendai. Informaciniuose stenduose yra pateikta išsami informacija, kaip ant kiekvieno sporto įrengimo savarankiškai atlikti pratimus ir kokią naudą duoda sportuojant ant jų.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

2022-01-18 Sensoriniame sode pradėti įrengti lauko sporto įrengimai

              Nors ir žiemos metas, bet projektas įgyvendinamas toliau ir aktyviojoje sensorinio sodo zonoje pradėti įrenginėti specialiai specialistų atrinkti lauko sporto įrengimai, kurie yra pritaikyti pagyvenusių asmenų sportui. Šalia pasivaikščiojimo taką bus įrengti 8 lauko sporto įrengimai: vingiuotas lygsvaros rąstas, didelis kliūčių ruožas, minimo suolas, pirštų laiptai, balansinis rąstas, banguota fitneso sienutė, pečių juostos sukamasis treniruoklis, spyruoklinis lygsvaros treniruoklis. Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pacientai ištisus metus kartu su įstaigos kineziterapeutais ar ergoterapeutais arba savarankiškai galės atlikti pratimus. Norintiems sportuoti savarankiškai padės šalia lauko sporto įrengimų įrengti informaciniai stendai. Informaciniuose stenduose pateikta išsami informacija kaip atlikti pratimus ant kiekvieno sporto įrengimo ir kokią naudą duoda sportuojant ant jų. Lauko sporto įrenginius įrengia viešo pirkimo metu konkursą laimėjusi įmonė UAB „Fixman“.

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-11-16 Projekto partnerių susitikimas

      2021-11-12 įvyko projekto partnerių 12 mėnesių projekto monitoringo susitikimas.  Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ administracijos komanda kartu su projekto partneriu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno administracijos darbuotojais nuotoliniu būdu jungėsi su partnerio „Ligoninė prie jūros“ (Liepoja) projekto įgyvendinimo komanda. Susitikimo metu partneriai papasakojo apie įgyvendintas ir šiuo metu įgyvendinamas veikla, kokius rezultatus jau pasiekė. Visi pasidžiaugė, kad Sensoriniai sodai bus įkurti laiku. Projekto partneriai aptarė būsimas veiklas ir nustatė būsimo partnerio susitikimo laiką, kuris turės įvykti Liepojoje. Susitikimo pabaigoje poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ darbuotojams buvo pravesta ekskursija po Jurgio Pabrėžos vardo sensorinį sodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-07-27 Pradėti sodinti Sensorinio sodo augalai

           2021-06-17 pasirašyta sutartis su UAB „Isodė“ dėl sensorinio sodo augalų įsigijimo ir jų pasodinimo paslaugos suteikimo. UAB „Isodė“ jau pradėjo sodinti augalus. Iš viso bus pasodintos 58 rūšys įvairių augalų. Jau pradėti sodinti augalai skirti vizualinei, taktilinei, klausos, uoslės, skonio stimuliacijai. Sodą papuoš raganė, budlėja traukianti drugelius, rožės, levandos, šilokai, smailiažiedis lendrūnas ir kiti augalai. Planuojama sodinimo procesą baigti rudenį, nes vasaros karščiai stabdo sodinimo procesą.

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-06-02 Lankėsi metodikos ir sensorinio sodo autorės

              Poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“  kartu su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje įgyvendina projektą „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445). Partnerių Lietuvoje Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno užsakymu šiuo metu yra rengiama „Socialiai pažeidžiamų grupių įtraukties gerinimo sensoriniame sode metodika“. Šią metodiką rengia ergoterapeutė dr.  Giedrė Kavaliauskienė ir dekoratyvinio apželdinimo specialistė Roma Urbonienė. Ekspertės yra Sensorinio sodo poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ autorės. Sensoriniai sodai – galimybė toms visuomenės grupėms, kurios dėl ligų, negalios, amžiaus, socialinės padėties ar kitų priežasčių kenčia nuo ilgalaikių fizinių ar psichoemocinių sutrikimų ir negali patirti teigiamo buvimo natūralioje aplinkoje poveikio. Autorės pabrėžia, kad Sensoriniuose soduose, įrengiamuose šalia sveikatos priežiūros įstaigų, yra ypatingai svarbu užtikrinti saugumą. Takai turi būti neslidžia danga, aiškūs, jais turėtų būti lengva vaikščioti ir pasiremiant lazda, ir su vaikštyne ir judant vežimėliu. Mokslininkės teigia, kad  kuriant Sensorinius sodus augalai turi būti parinkti taip, kad stimuliuotų žmogaus regą, klausą, skonį, lietimą, vestibuliną sistemą ir propriocepciją. Metodikoje autorės pateiks konkrečias veiklas, kuriomis galima užsiimti sensoriniuose soduose.
               Dr.  Giedrė Kavaliauskienė ir Roma Urbonienė aplankė šiuo metu įrengiamą sensorinį sodą ir įvertino jį labai gerai.  

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-03-15 Darbai Sensoriniame sode įsibėgėjo

           Darbai Sensoriniame sode įsibėgėjo. UAB „Vikva“ darbuotojai aktyviai ruošia teritoriją Sensoriniam sodui. Nukasama kalva, kuri bus pritaikyta poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pacientų ir lankytojų lankymui. Ruošiamos aikštelės sporto įrenginiams statyti. Iš viso bus įrentos 7 aikštelės su 2 informaciniais stendais, kurie padės lankytojams savarankiškai sportuoti lauke. Pradėtas basų kojų tako pagrindas, tiesiami Sensorinio sodo apšvietimo tinklai. Greitu metu bus pradėtas įrenginėti takas į kalvą su sustojimo ir poilsio aikštelėmis.

_____________________________________________________________________________________________________________

2021-02-23 Pasirašyta sutartis dėl sensorinio sodo įkūrimo darbų poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“

           2021 m. vasario 4 d. buvo pasirašyta Sensorinio sodo sukūrimo rangos sutartis su viešo pirkimo laimėtoju UAB „Vikva“. Sutarties vertė – 54999,12 eurų. Rangovas per metus įsipareigoja atnaujinti poilsio ir reabilitacijos centro poilsio zoną įkuriant jame Sensorinį sodą, skirtą pacientų reabilitacijai. Sensorinis sodas bus suskirstytas į dvi zonas: pirmąją – aktyvią ir antrąją – pasyviąją. Aktyviojoje zonoje palei pasivaikščiojimo taką bus įrengti specialiai atrinkti lauko sporto įrengimai, kurie yra pritaikyti pagyvenusių asmenų sportui. Pasyviojoje zonoje įsikurs Sensorinis sodas. Jame bus pasodinta vienmetė ir daugiametė augmenija, kuri stimuliuos visus žmogaus pojūčius. Specialiai ekspertų Sensoriniam sodui parinkti augalai vilios drugelius, vabzdžius ir įvairius paukščius, kuriuos patogiai įsitaisę ant suoliukų galės stebėti poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“ pacientai ir kiti lankytojai. Į Sensorinį sodą lankytojai pateks pro arką. Sensoriniame  sode numatytas takas į kalvą, jis bus sudarytas iš skirtingų dangų – kietos trinkelių dangos ir minkštesnės medžio lentų dangos. Dangų perėjimui bus naudojamas bordiūras su minimaliu aukščio perkritimu, tam, kad netrikdytų pagyvenusių žmonių ir žmonių su negalia judėjimo. Iš vienos takos pusės bus įrengti dvigubo aukščio turėklai skirti neįgaliesiems asmenims. Šalia įėjimo į Sensorinį sodą bus įrengtas basų pėdų takas su skirtingų dangų paviršiais. Iš abiejų basų pėdų tako pusių yra numatyta įrengti turėklus. Visame Sensoriniame sode yra numatytas akcentinis takų apšvietimas. Sensorinio sodo kalvos viršuje bus pastatyta pavėsinė, kurioje ramiai bendraus ir ilsėsis pacientai.

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-09-02 Pirmasis projekto komandos darbinis susitikimas Palangoje

                2020 m. rugsėjo 2 d. Palangoje įvyko pirmasis projekto „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445) partnerių darbinis susitikimas. Susitikime dalyvavo 10 projekto partnerių institucijų darbuotojų. Pirmojo darbinio susitikimo metu buvo išrinkta projekto įgyvendinimo komanda ir patvirtintas projekto komunikacijos planas, aptartos veiklos ir jų įgyvendinimo grafikas.

                     

                                                                                

_____________________________________________________________________________________________________________

2020-07-08 Pasirašyta tarptautinio projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis

                   2020 m. liepos 8 d. VšĮ LR VRM Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas” Liepojoje pasirašė tarptautinio projekto „Sensoriniai sodai – socialinei pažeidžiamų grupių įtraukčiai LAT-LIT teritorijoje“ (Sensory Gardens, Nr. LLI-445) įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartį. Ją parašais patvirtino Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vadovas Sigitas Jurčys ir Liepojos ligoninės „Piejūras“ valdybos pirmininkas Artūrs Berzinš.

Įgyvendinant projektą, partneriai per dvejus metus savo įstaigų teritorijose įrengs Sensorinius sodus, apmokys darbuotojus, dalinsis sėkminga patirtimi.

           

_____________________________________________________________________________________________________________

Rezervuokite dabar. Susisiekite jau šiandien!

Jūs jau žinote apie mus, tad leiskite padėti Jums. Mūsų tikslas užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir gydymą.

Všį Respublikinės Klaipėdos ligoninės Palangos reabilitacijos filialas "Pušynas"

 

Adresas: Žvejų g. 1, LT-00137 Palanga

Rekvizitai:
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Adresas: S.Nėries g. 3, LT-92231, Klaipėda
Įmonės kodas: 191340088
PVM mokėtojo kodas: LT91340081

 

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.

Uždaryti